home sitemap

Vitajte na našom webe GEOAZET.sk

Ponúkame Vám geodetické a kartografické práce od AAA po ZET.

Medzi naše najčastejšie činnosti patrí :

  • vyhotovovanie geometrických plánov na parcely registra "C" aj "E",
  • vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb, prípojok inžinierskych sietí,
  • polohopisné a výškopisné zamerania pre potreby kolaudácie alebo projektu
  • zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov,
  • vyhotovovanie dokumentácie stavu budov(pôdorysy, rezy, pohľady, 3D modely)

Práce v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie vykonávame v okresoch:

Bratislava, Malacky, Senica, Senec, Pezinok, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Púchov, Ilava... .

trigas