home sitemap

 

Činnosti v oblasti katastra nehnuteľností

 

  • vyhotovenie geometrických plánov na všetky druhy úkonov

  • vytyčovanie hranice pozemku a vyhotovenie vytyčovacieho operátu

  • vytyčovanie priebehu vecného bremena na parcele

  • vyhotovenie grafickej identifikácie parcely

  • zabezpečenie podkladov z operátu katastra nehnuteľností

  • preskúmanie možnosti vydania pozemku

  • zabezpečenie podkladov pre vyňatie z PPF a LPF